ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ - THYME HONEY ATHENS - FLORAL HONEY WITH ALMONDS - ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ ΑΘΗΝΑ - ASFAKA HONEY ATHENS - ΜΕΛΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - THYME HONEY WITH BLUEBERRIES - HONEY BEES ATHENS - ΧΡΥΣΟΜΕΛΟ