ΜΕΛΚΟ ΑΕΒΕ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΠΙΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ


Η επιχειρηματική καταχώριση δεν είναι πλέον ενεργή