ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟ-ΡΙΖΑ - ΡΟΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ -ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΛΙΚΕΡ ΡΟΔΙΟΥ


Η επιχειρηματική καταχώριση δεν είναι πλέον ενεργή